Most popular

Backyard sessioner Malmö

Saturday starts with a day party filled with great music, lots of food and cosy areas to enjoy a cold beverage. On Sunday, the party starts back


Read more

Linköping Lofstad spokvandring

The term " -köping " means there was a market there. Stay updated on, spökvandring i Friluftsmuseet Gamla Linköping and find even more events. 7 Politics and


Read more

Process vvs stockholm ab

Uppdragsledare väg, VA och mark till Uddevalla Uddevalla Always looking for great people! Göteborg Javautvecklare Jönköping Automationsingenjör med intresse för scada, nätverk och OPC Stockholm Systemutvecklare C#


Read more

Radhus på lundagatan


radhus på lundagatan

på cirka 160 kvm vardera. På nedre Lundagatan alldeles invid platsen för radhusen ligger en förskola, Il Crokodill, och en för- och lågstadieskola, Lundaskolan, med totalt över hundra barn. Ange diarienr och projektnamn, del av Södermalm 2:8 när du skickar e-post. Nedre Lundagatan är redan idag en gata med tung trafik där luftkvalitén tangerar det övre gränsvärdet för kvävedioxid (Miljöförvaltningen,. Ladda barn död på förskola uppsala ner stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (PDF ladda ner miljöförvaltningens remissvar (PDF ladda ner miljöförvaltningens luftutredning okt 2017 (PDF). De småskaliga kilarna är ett viktigt komplement till större parker. Om du ringer någon av tjänstemännen kan du begära att det görs en tjänsteanteckning över samtalet och att den diarieförs. Stoppa radhusen på Lundagatan, film: Så här skulle resultatet kunna bli om de planerade radhusen blir verklighet. Enligt stadens Vision 2040 Ett Stockholm för alla, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2017, ska staden ha som ambition att fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar. Tänk på undersökningsplikten och eventuell besiktning av radhuset.

Rädda, lundagatan - Stoppa radhusen Stoppa radhusen på, lundagatan! Radhusen på, lundagatan är en dålig idé Rädda, lundagatanradhus på lundagatan

Boende i området får en sämre miljö med ökade luftföroreningar och en mörk, trång och bullrig gatumiljö.
Vi protesterar mot de planerade radhusen på Lundagatan!
Vill du också stoppa planerna på att bygga radhus på Lundagatan?
Skriv under vår protestlista!
Jag protesterar mot Stockholms stads planerade projekt med byggnation av stadsradhus på den gröna.

Beräkningar visar att radhusens fasader mot nedre Lundagatan kommer företag göteborgs hamn att utsättas för bullernivåer som uppgår till mellan 56 och 63 dB(A vilket är över gränsvärdet på 55 dB(A). Se illustration från Utopia Arkitekter, förstör en stadsbiotop. Ladda ner Stadsmuseets remissvar (PDF läs mer: Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn. Ladda ner stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (PDF ladda ner miljöförvaltningens remissvar (PDF ladda ner promemoria med beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik (PDF). (insändare, Södermalmsnytt, 4 november 2017) 949 underskrifter mot radhus på Lundagatan (Mitt i Stockholm, 23 februari 2018) Lyxradhus som ingen vill ha (insändare, Södermalmsnytt, ) Plan för omstridda stadsradhus ändras igen (Södermalmsnytt, ) Demokratin kan segra over stadsradhusen pa Lundagatan (insändare, sida 35, Södermalmsnytt, ) Här vill Stockholms. Genom att kontakta de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet visar du att det finns ett starkt motstånd till radhusen samtidigt som det ger dig möjlighet att få mer information om projektet.


Last news

Claim Your Listing explore Help Center currency/region EUR United States. Vi har ansträngt sig för att se till att vi har uppgifter om alla Butiker är..
Read more
There are a total of more than 40 stalls to explore. The oldest might be Dresdens Strietzelmarkt from 1434. (Går inte i döden för att ngt av..
Read more
Sitemap