Most popular

Stockholms gk banguide

Bro Hof GK The Castle Course Åtvidaberg GK 1987, bejing International, royal Katmandu Åtvidaberg GK 2004, slite GK, visby GK Kronholmen. Visby GK Kronholmen, slite GK Åtvidaberg


Read more

Kalmar nation uppsala bostäder

Men då människor kom för dansa fick bord flyttas undan, så blev Glasnost en ren dansklubb som efter detta bokade internationella DJ:ar från Berlin, London, Barcelona etc.


Read more

Distans stockholm göteborg båt

Men i de olika förslag som lagts fram så motsvarar webbkursen skepparexamen på distans ett båtkörkort av nivå två. Från till, den direkta sträckan uppgår till avståndet


Read more

Radhus på lundagatan


radhus på lundagatan

på cirka 160 kvm vardera. På nedre Lundagatan alldeles invid platsen för radhusen ligger en förskola, Il Crokodill, och en för- och lågstadieskola, Lundaskolan, med totalt över hundra barn. Ange diarienr och projektnamn, del av Södermalm 2:8 när du skickar e-post. Nedre Lundagatan är redan idag en gata med tung trafik där luftkvalitén tangerar det övre gränsvärdet för kvävedioxid (Miljöförvaltningen,. Ladda barn död på förskola uppsala ner stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (PDF ladda ner miljöförvaltningens remissvar (PDF ladda ner miljöförvaltningens luftutredning okt 2017 (PDF). De småskaliga kilarna är ett viktigt komplement till större parker. Om du ringer någon av tjänstemännen kan du begära att det görs en tjänsteanteckning över samtalet och att den diarieförs. Stoppa radhusen på Lundagatan, film: Så här skulle resultatet kunna bli om de planerade radhusen blir verklighet. Enligt stadens Vision 2040 Ett Stockholm för alla, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2017, ska staden ha som ambition att fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar. Tänk på undersökningsplikten och eventuell besiktning av radhuset.

Rädda, lundagatan - Stoppa radhusen Stoppa radhusen på, lundagatan! Radhusen på, lundagatan är en dålig idé Rädda, lundagatanradhus på lundagatan

Boende i området får en sämre miljö med ökade luftföroreningar och en mörk, trång och bullrig gatumiljö.
Vi protesterar mot de planerade radhusen på Lundagatan!
Vill du också stoppa planerna på att bygga radhus på Lundagatan?
Skriv under vår protestlista!
Jag protesterar mot Stockholms stads planerade projekt med byggnation av stadsradhus på den gröna.

Beräkningar visar att radhusens fasader mot nedre Lundagatan kommer företag göteborgs hamn att utsättas för bullernivåer som uppgår till mellan 56 och 63 dB(A vilket är över gränsvärdet på 55 dB(A). Se illustration från Utopia Arkitekter, förstör en stadsbiotop. Ladda ner Stadsmuseets remissvar (PDF läs mer: Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn. Ladda ner stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (PDF ladda ner miljöförvaltningens remissvar (PDF ladda ner promemoria med beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik (PDF). (insändare, Södermalmsnytt, 4 november 2017) 949 underskrifter mot radhus på Lundagatan (Mitt i Stockholm, 23 februari 2018) Lyxradhus som ingen vill ha (insändare, Södermalmsnytt, ) Plan för omstridda stadsradhus ändras igen (Södermalmsnytt, ) Demokratin kan segra over stadsradhusen pa Lundagatan (insändare, sida 35, Södermalmsnytt, ) Här vill Stockholms. Genom att kontakta de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet visar du att det finns ett starkt motstånd till radhusen samtidigt som det ger dig möjlighet att få mer information om projektet.


Last news

Pendlarkort kan endast köpas av medlemmar i pendlarklubben 50 enkelresor (gäller 2 mån) 3 764:- Moped / cykel medföres utan kostnad vid köp av personbiljett. Hamnpris Onlinepris..
Read more
Läs mer, här kan du söka bland våra boenden och verksamheter. 1, Huskvarna Rosenlund N Ungdomens Hus Huskvarnav 38, Jönköping Rosenlund S Rosenlundsskolan Källgatan 9, Jönköping Råslätt..
Read more
Sitemap