Most popular

Kör rätt jönköping

Vad sägs om glass, friterad banan och frukter? Sjön Dagens lunch Sjön ligger i vackert läge precis vid Vätterns strand. Här äter du kall och varm meza.


Read more

Emporia shoppingcenter Malmö Sverige

Förutom dessa finns Nova Lund, Hansagallerian, Center Syd, Entré, Mobilia, Caroli och Triangeln. Har du tips på fler Sevärdheter i Skåne eller saker att göra i Skåne?


Read more

Katharina von bora skollärare

For three months she went in and out of consciousness, before dying in Torgau on December 20, 1552, at the age. In times of widespread illness, Katharina


Read more

Radhus på lundagatan


radhus på lundagatan

på cirka 160 kvm vardera. På nedre Lundagatan alldeles invid platsen för radhusen ligger en förskola, Il Crokodill, och en för- och lågstadieskola, Lundaskolan, med totalt över hundra barn. Ange diarienr och projektnamn, del av Södermalm 2:8 när du skickar e-post. Nedre Lundagatan är redan idag en gata med tung trafik där luftkvalitén tangerar det övre gränsvärdet för kvävedioxid (Miljöförvaltningen,. Ladda barn död på förskola uppsala ner stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (PDF ladda ner miljöförvaltningens remissvar (PDF ladda ner miljöförvaltningens luftutredning okt 2017 (PDF). De småskaliga kilarna är ett viktigt komplement till större parker. Om du ringer någon av tjänstemännen kan du begära att det görs en tjänsteanteckning över samtalet och att den diarieförs. Stoppa radhusen på Lundagatan, film: Så här skulle resultatet kunna bli om de planerade radhusen blir verklighet. Enligt stadens Vision 2040 Ett Stockholm för alla, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2017, ska staden ha som ambition att fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar. Tänk på undersökningsplikten och eventuell besiktning av radhuset.

Rädda, lundagatan - Stoppa radhusen Stoppa radhusen på, lundagatan! Radhusen på, lundagatan är en dålig idé Rädda, lundagatanradhus på lundagatan

Boende i området får en sämre miljö med ökade luftföroreningar och en mörk, trång och bullrig gatumiljö.
Vi protesterar mot de planerade radhusen på Lundagatan!
Vill du också stoppa planerna på att bygga radhus på Lundagatan?
Skriv under vår protestlista!
Jag protesterar mot Stockholms stads planerade projekt med byggnation av stadsradhus på den gröna.

Beräkningar visar att radhusens fasader mot nedre Lundagatan kommer företag göteborgs hamn att utsättas för bullernivåer som uppgår till mellan 56 och 63 dB(A vilket är över gränsvärdet på 55 dB(A). Se illustration från Utopia Arkitekter, förstör en stadsbiotop. Ladda ner Stadsmuseets remissvar (PDF läs mer: Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn. Ladda ner stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (PDF ladda ner miljöförvaltningens remissvar (PDF ladda ner promemoria med beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik (PDF). (insändare, Södermalmsnytt, 4 november 2017) 949 underskrifter mot radhus på Lundagatan (Mitt i Stockholm, 23 februari 2018) Lyxradhus som ingen vill ha (insändare, Södermalmsnytt, ) Plan för omstridda stadsradhus ändras igen (Södermalmsnytt, ) Demokratin kan segra over stadsradhusen pa Lundagatan (insändare, sida 35, Södermalmsnytt, ) Här vill Stockholms. Genom att kontakta de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet visar du att det finns ett starkt motstånd till radhusen samtidigt som det ger dig möjlighet att få mer information om projektet.


Last news

Let us know in the comments below. Cohiba robusto cuba 242 En storsäljare bland cohiba familjen, citrus cederträ och viss choklad. Fabian has a lot to say..
Read more
Amidship Depth:.25. Year 2018, manufacturer, lund, model 1875 Pro-V Bass XS, description. Hull Specifications, hull Design: IPS2, freeboard Thickness:.08, bottom Thickness:.100. See All Pro-V Bass Models, one..
Read more
Sitemap